About Me


"บ้านเสือโก้ก" คือหม่องฝังสายแห่ แผ่สายบือ..ของนายมานะ  ศิริเลี้ยง


ที่มาของ mansiri คือ ชื่อ-นามสกุล ManSiriliang

Tel : (+66)837788844
Line ID : mansiri
Facebook : facebook.com/mansiricom
website : www.mansiri.com


สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่ : ร้านออมตางค์มินิมาร์ท 19 หมู่ที่ 20 บ้านรักษ์พัฒนา ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120