วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

DHL บริษัทขนส่งโลจิสติกส์


สืบเนื่องจากกระทู้ "ประสบการณ์สั่งซื้อของจาก Aliexpress" โดยสรุปผมชอบการขนส่งของ DHL

DHL บริษัทสัญชาติเยอรมัน เป็นบริษัทชั้นนำด้านงานไปรษณีย์และโลจิสติกส์ของโลก ปัจจุบันดีเอชแอลมีบริษัทอยู่ในกว่า 220 ประเทศและอาณาเขตทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เป็นบริษัทนานาชาติ ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 350,000 คน

หลังจากสั่งซื้อ ก็ได้ track order ที่ได้รับการจัดส่งโดย DHL ดังนี้

Original country : China
Destination country : Thailand

2017-05-18 18:00:42 - Shipment picked up
2017-05-18 19:37:10 - Processed at KUALA LUMPUR - MALAYSIA
2017-05-18 19:38:59  - Departed Facility in KUALA LUMPUR - MALAYSIA
2017-05-18 22:34:08  - Arrived at Sort Facility SUBANG - SULTAN ABDUL AZIZ SHAH - MALAYSIA
2017-05-19 00:07:39 - Processed at SUBANG - SULTAN ABDUL AZIZ SHAH - MALAYSIA
2017-05-19 00:08:59 - Departed Facility in SUBANG - SULTAN ABDUL AZIZ SHAH - MALAYSIA
2017-05-19 02:43:33  - Arrived at Sort Facility SINGAPORE - SINGAPORE
2017-05-19 03:44:00  - Shipment arrived at incorrect facility. Sent to correct destination
2017-05-19 22:40:41  - Processed at SINGAPORE - SINGAPORE
2017-05-21 03:43:48  - Departed Facility in SINGAPORE - SINGAPORE
2017-05-21 03:44:00  - Customs status updated
2017-05-21 05:47:29  - Arrived at Sort Facility BANGKOK - THAILAND
2017-05-21 06:13:29  - Clearance processing complete at BANGKOK - THAILAND
2017-05-21 06:31:20  - Processed at BANGKOK - THAILAND
2017-05-21 07:10:59  - Departed Facility in BANGKOK - THAILAND
2017-05-21 09:03:58  - Arrived at Sort Facility BANGKOK - THAILAND
2017-05-21 10:03:10 - Arrived at Delivery Facility in BANGKOK - THAILAND
2017-05-22 08:35:00 - Forwarded for delivery
2017-05-23 11:38:00 - Address information needed; contact DHL
2017-05-23 13:02:00  - Delivered - Signed for by

ติดตามtrackสินค้าได้ละเอียดยิบ มีบอกด้วยแหละว่าส่งสินค้าผิดไปสิงคโปร์
สั่งสินค้าวันที่ 12 พ.ค.60 จัดส่งวันที่ 18 พ.ค.60 ได้รับสินค้าวันที่ 23 พ.ค.60 เวลาเดินทาง 5 วัน รวมเวลาตั้งแต่สั่งของจนได้รับสินค้า 11 วัน โดยส่งถึงหน้าบ้านเลยครับ

อ้อ..DHL ไม่ได้ส่งสินค้าเองภายในประเทศ แต่ใช้บริการของ kerry เพื่อส่งต่อสินค้าภายในประเทศ