วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

เทคโนโลยีกำลังพลิกโลก


Credit : เพื่อนไลน์ส่งมาให้อ่าน…
เทคโนโลยีกำลังพลิกโลก…ไม่ต้องคิดซับซ้อนว่าเพราะอะไร?
“สมุด” ถูกแทนด้วย “ipad”
“พิมพ์ดีด” ถูกแทนด้วย “คอมพิวเตอร์”
“ปิ้งแผ่นใส” ถูกแทนด้วย “เพาว์เวอร์พอยท์”
“จดหมาย” ถูกแทนด้วย “อีเมลล์”
“พจนานุกรม” ถูกแทนด้วย “Google search”
“Pager” ถูกแทนด้วย “Smartphone”
“SMS” ถูกแทนด้วย “Chat app”
“เทปคาสเซ็ท” ถูกแทนด้วย “Music App”
“แผนที่” ถูกแทนด้วย “Google map”
“TV จอหลอดแก้ว” ถูกแทนด้วย “TV จอแบน”
“TV” ถูกแทนด้วย “Youtube/Facebook”
“Billboard” ถูกแทนด้วย “จอยักษ์ LCD”
“สถานีโทรทัศน์” ถูกแทนด้วย “iShow”
“ตู้ ATM” ถูกแทนด้วย “iphone”
“ธนาคาร” ถูกแทนด้วย “Mobile banking และ Fintech”
“ตอกบัตร” ถูกแทนด้วย “Fingerprint”
“ห้องค้าหุ้น” ถูกแทนด้วย “SET streaming”
“ความรู้สึก” ถูกแทนด้วย “LINE sticker”
“ระบบ IT องค์กร” ถูกแทนด้วย “Cloud”
“เดินไปสมัครงาน” ถูกแทนด้วย “Jobtopgun”
“โทรศัพท์ประชุมกลุ่ม” ถูกแทนด้วย “LINE”
“การแจ้งข่าวด่วนจากวิทยุ ทีวี” ถูกแทนด้วย “แจ้งจากเพื่อนในกรุ๊ป LINE”
“ปล้นธนาคาร” ถูกแทนด้วย “Hack ธนาคาร”
อืมม…จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานเพื่อให้ตอบโจทย์ของสังคมโลกแห่งการเรียนรู้ โลกเรากำลังจะเปลี่ยน ประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยน
อยากให้ท่านได้ดูวิดีโอนี้..โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน คุณต้องเปลี่ยน หากคุณไม่เปลี่ยน โลกจะเปลี่ยนคุณ!!!