วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ระวังภัยมืดในกระเช้าของขวัญ


การมอบกระเช้าของขวัญถือเป็นการมอบความสุขให้แก่กันและกัน

แต่กระเช้าของขวัญที่จำหน่ายนั้น(ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องกระป๋อง) หากไม่สังเกตให้ดีอาจได้กระเช้าที่ไม่มีคุณภาพ กระป๋องบุบบู้บี้ และหมดอายุแล้ว เมื่อบริโภคเข้าไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะเครื่องกระป๋องที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสี กลิ่น รส และคุณค่าของอาหาร โดยเฉพาะเชื้อบูโทลินัม ซึ่งเป็นพิษต่อระบบประสาทอย่างรุนแรง เมื่อมีการกินเข้าไปพิษจะแสดงอาการให้เห็นภายใน 2-4 ชั่วโมง ทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียน มีอาการอัมพาตของกล้ามเนื้อต่างๆ สายตาเริ่มพร่ามองเห็นเป็นภาพซ้อน ซึม ง่วง กลืนอาหารไม่สะดวก ลิ้นและคอเริ่มอักเสบเพราะไม่สามารถกลืนน้ำลายได้ กล้ามเนื้อต้นคออ่อนแรงจนยกหัวไหล่ไม่ขึ้น ผู้ที่ได้รับเชื้อจุลินทรีย์ประเภทนี้มักเสียชีวิตด้วยระบบหายใจล้มเหลว และหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน ภายใน 3-6 วัน หลังจากรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย

การป้องกันจึงควรให้ความใส่ใจ สังเกตให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อกระเช้าประเภทดังกล่าว ซึ่งกรมอนามัยมีวิธีสังเกตและเลือกซื้อกระเช้าที่ปลอดภัย ดังนี้

สิ่งแรกที่ต้องสังเกตคือ ต้องดูฉลากเลขทะเบียนตำรับอาหาร ชื่อ และที่ตั้งสถานที่ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต ชื่อปริมาณวัตถุเจือปนในอาหาร น้ำหนักสุทธิ สินค้าที่อยู่ในกระเชัา รวมทั้งลักษณะของเครื่องกระป๋อง ต้องไม่บวม ไม่บุบบู้บี้ ไม่เป็นสนิม รวมถึงตะเข็บกระป๋องต้องไม่มีรอยรั่ว เพราะอาจทำให้เกิดจุลินทรีย์ขึ้นภายในกระป๋องได้ ที่สำคัญคือ ฉลากต้องระบุเครื่องหมาย อย. มีเลขสารบบอาหาร และที่อยู่ของผู้ผลิตที่ชัดเจน

แต่หากต้องการความปลอดภัยและประหยัดเงินในกระเป๋า ก็สามารถเปลี่ยนการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญประเภทเครื่องกระป๋อง มาเป็นการมองกระเช้าผักและผลไม้ กระเช้าข้าวกล้อง กระเช้าไข่ หรือสารพัดสินค้าที่เป็นอาหารหรือผลิตภัณ์ที่ดีต่อสุขภาพ ก็จะเป็นทางเลือกที่จะแนะนำ ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับแล้ว แต่ยังเป็นการมอบสุขภาพดีด้วย

ที่มา : กรมอนามัย