วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เขียงจ๋า (รา)ลาก่อน


เขียง...อุปกรณ์คู่ครัวที่ทุกบ้านขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะหั่น สับ ซอย กับเนื้อหรือผัก ก็ต้องใช้เขียงเพื่อรองรับมีดทั้งนั้น

ดังนั้น การเลือกใช้เสียงจึงต้องใส่ใจกันสักนิด โดยเขียงที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ เขียงไม้และเขียงพลาสติก ผู้ใช้ควรเลือกเขียงที่มีพื้นผิวเรียบ ไม่มีรอยขูด หรือร่องเฉือนลึกลงจนไม่สามารถทำความสะอาดได้ ส่วนการทำความสะอาดเขียงต้องทำทุกครั้งก่อนและหลังการใช้งาน โดยเฉพาะเขียงที่ใช้หั่นเนื้อสัตว์ ต้องล้างคราบไขมันออกให้สะอาดหมดจด

สำหรับร้านค้าที่ไม่ได้ใช้เขียงตลอดเวลา ต้องใช้ฝาชีครอบเขียง เพื่อป้องกันแมลงวันตอม

การใช้เขียงที่ถูกวิธีต้องแยกเขียงสำหรับหั่นอาหารสุก ดิบ หรือผัก เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคระหว่างอาหารสุกกับอาหารดิบ และการเก็บรักษานั้น ต้องเก็บเขียงไว้ให้สูงกว่าพื้น ถ้าเป็นเขียงไม้ต้องหมั่นนำออกผึ่งแดด เพื่อป้องกันเชื้อราที่มักเกิดขึ้นได้ง่ายหากมีความชื้นมากเกินไป

เพราะเขียงที่สกปรก เมื่อนำมาใช้งานแทนที่จะได้ประโยชน์ กลับเสี่ยงต่อเชื้อโรคที่ใครๆไม่ต้องการ

ที่มา : กรมอนามัย