วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รุ่น 007 เสือโก้กวิทยาสรรค์

คิดถึงนะ..เพื่อนๆรุ่น 007 เสือโก้กวิทยาสรรค์

กับความทรงจำดีๆ
เพื่อนกันตลอดไป