วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ติดตั้งฟอนต์ TH Sarabun ใน iOS

บ่อยครั้งที่ต้องทำงานเอกสาร(ด่วนๆ)แบบออนไลน์ แต่การหิ้วโน๊ตบุ๊คออกนอกสำนักงานคงไม่สะดวกนัก...พกไอแพดเครื่องเดียวสะดวกดี ทำได้ทุกอย่าง จดโน๊ต/บันทึกประชุม/เก็บไฟล์ ฯ สะดวกดี แต่มีปัญหาคือ เปิดอ่านไฟล์เอกสารOffice ไม่ดี (ตัวอักษรยึกยือ) โดยเฉพาะหนังสือราชการที่ใช้ฟอนต์ TH Sarabun เพราะไม่ได้เป็นฟอนต์ที่มีในระบบ iOS

วันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งฟอนต์ TH Sarabun (หรือฟอนต์อื่น) ใน iOS โดยแอพ AnyFont กันดังนี้ครับ

1. โหลดแอพ AnyFont จาก App Store

2. ดาวน์โหลดฟอนต์ TH Sarabun จะได้ไฟล์นามสกุล .ttf

3. เปิดฟอนต์ โดยแอพ AnyFont (ผมใช้วิธีส่งเข้าเมล แล้วเปิดจากเมลโดยแอพ AnyFont)