วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ระบบรับ-ส่งข้อมูล

ความเป็นมา
ระบบต์รับ-ส่งไฟล์ e-document ที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จใช้ในการรับ-ส่งข้อมูล ใช้มานานตั้งแต่ปี 2551 พัฒนาจาก โมดูล webboard ของ maxsite คุณอัษฎา อินต๊ะ ซึ่งเป็นกระดานข่าวแนบไฟล์ มีระบบสมาชิก ประยุกต์ใช้ในการส่งงาน เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่เข้าใช้งานได้ เนื่องจากข้อมูลบางอย่างต้องปกปิด เช่น ข้อมูลผู้ป่วย

รูปแบบคือ สมาชิกอับโหลดไฟล์ไปเก็บไว้ในกระดานข่าว และสมาชิกคนอื่นๆ สามารถดูหรือดาวน์โหลดไฟล์ได้ นับจำนวนคนดูได้ แต่ไม่ทราบได้ว่าใครเข้ามาดู/ดาวน์โหลดบ้าง และด้วยข้อจำกัดบางประการ ผมเองในฐานะผู้ดูแลระบบ อาจจะต้องพิจารณาเปลี่ยนสคริปต์ตัวใหม่ เพื่อให้การใช้งานรับ-ส่งข้อมูล ดียิ่งขึ้น


ข้อเท็จจริง/ข้อพิจารณา
1. เพื่อให้การรับ-ส่งข้อมูล เป็นระบบระเบียบมากขึ้น ดูง่าย ใช้งานง่าย
2. เพื่อการใช้ในงาน แยกเป็นหมวด เข้าถึงข้อมูลเฉพาะในส่วนที่เกียวข้อง เช่น งานระบาดวิทยา งานพัสดุ งานการเงิน ฯ
3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ข้อเสนอ
เห็นควรเปลี่ยนสคริปต์ในการรับ-ส่งข้อมูล เพื่อให้รองรับการใช้งานดังกล่าว ตามนี้
http://data.cupsrisomdej.net/