วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559

ดื่มนม...เหมาะสมตามวัย

มาดื่มนมกันเถอะ เพราะการดื่มนม ทุกวันช่วยให้ร่างกายแข็งแรง...คําเชิญชวนนี้ ยังใช้และได้ยินเป็นประจํา แต่ปัจจุบันนมใน ตลาดบ้านเรา มีหลากหลายชนิด นมชนิด ต่างๆ แตกต่างกันอย่างไร วันนี้เรามารู้จัก นมแต่ละชนิดกัน

นม...เป็นอาหารอยู่ในประเภทโปรตีน เช่นเนื้อสัตว์นมไข่และถั่วเมล็ดแห้งนม ทําให้ร่างกายเจริญเติบโตในเด็ก และ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายในผู้ใหญ่ นมมีโปรตีน วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ได้แก่ วิตามินเอ ดี บี1 บี2 บี6 บี12 แคลเซียม และฟอสฟอรัสนมในตลาดบ้านเรา ปัจจุบันมีให้เลือก ซื้อได้หลายชนิด ปกติแล้วแบ่งนมตาม ปริมาณไขมัน ได้แก่ นมธรรมดา คือ นมที่ ยังไม่ได้นําเอาไขมันออก นมพร่องมันเนย คือ นมที่เอาไขมันในนมออกบางส่วน นมขาดมันเนย คือ นมที่นําเอาไขมัน ออกทั้งหมด เพื่อเพิ่มความน่ากินและความ หลากหลาย ผู้ผลิตจึงทําให้นมอร่อยและน่ากินยิ่งขึ้น ด้วยการเติมรสชาติต่างๆ เช่น นมรสหวาน นมรสช็อกโกแลต หรือ นมเปรี้ยวชนิดน้ำ และนมเปรี้ยวชนิดครีม ซึ่งคุณค่าทางโภชนาการแตกต่างกันไปขึ้น อยู่กับชนิดของนมที่นํามาผลิต

ดื่มนมอย่างไรให้ร่างกายแข็งแรง ตามข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ของคนไทยและธงโภชนาการของกรมอนามัยได้แนะนําว่า ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย โดย ในวัยเด็กเป็นวัยกําลังเจริญเติบโต มีความ ต้องการสารอาหารมาก ดังนั้น ในเด็กก่อน วัยเรียน ควรดื่มนมวันละ 2-3 แก้ว และ เด็กวัยเรียน ดื่มวันละ 2 แก้วจะทําให้เด็ก เติบโตสูงใหญ่เต็มศักยภาพ ในผู้ใหญ่ ยังต้องการการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ จึงควรดื่มวันละ 1 แก้ว และหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตร ควรดื่มวันละ 2 แก้ว แต่ถ้าใครกําลัง ควบคุมน้ำหนักอยู่ละก็ ควรจะเลือกดื่มนม พร่องมันเนยดีที่สุด เพื่อสุขภาพที่ดี อีกทั้ง เราควรเลือกทานอาหารให้ครบ 5 หมู่โดย เฉพาะผักและผลไม้ เพื่อได้รับสารอาหาร ครบถ้วนตามความต้องการของร่างกาย รวมทั้งการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วย เมื่อรู้ว่านมมีประโยชน์มากมายอย่างนี้ แล้ว วันนี้...คุณดื่มนมหรือยัง...

ที่มา : กรมอนามัย