วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

สวัสดี...ปีใหม่ 2559

สวัสดี...ปีใหม่ ๒๕๕๙
ขอให้ท่านได้หายจากทุกข์โศก
ให้ปลอดโรคพ้นภัยที่มัวหมอง
ให้มากลาภมั่งมีด้วยเงินทอง
สิ่งที่ปองให้สมหวังดั่งใจเทอญ