วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

Finger Touch Syndrome

คุณคิดเหมือนผมมั้ย… เด็กสมัยนี้ลายมือไม่ค่อยสวย เพราะไม่ค่อยได้เขียน มีแต่จิ้มคีย์บอร็ด

ไม่แน่ใจว่าต่อไปในอนาคตอันใกล้เด็กอาจจะเขียนหนังสือไม่เป็น

หรือ…แม้กระทั่ง เปิดหนังสือก็ไม่เป็น…  มรดกที่  Steve Job ทิ้งไว้