วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

เตือนสติตัวเองเวลาขับรถ อย่าไปชนใคร และภาวนาไว้ว่าอย่าให้ใครมาชนเรา