วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

ทฤษฎี 2 บาทi – x = rich

i – y = poor

เมื่อ i = 100 , x =99 , y=101

อธิบายได้ว่า ถ้าคุณมีเงินอยู่ 100 บาท ใช้จ่ายไป 99 บาท ผลลัพธ์ คือ รวย

และ ถ้าคุณมีเงินอยู่ 100 บาท ใช้จ่ายไป 101 บาท ผลลัพธ์ คือ จน

99 และ 101 บาท ต่างกันอยู่ 2 บาท

2 บาท นี้คือตัวแปร ที่จะทำให้คุณ รวย หรือ จนเขียนเป็นภาษา php ได้ดังนี้

$i=income;

$p=pay;

$x=$i-$p;

if ($x>0){
echo “รวย!!!!!”;

}
else{
echo “จน!!!!!”;

}
?>

อิอิ..อันนี้ผมมั่วเอง *_*